A
A+
A++
Odcienie szarości
Wysoki kontrast
Reset
x

  Od 6 maja żłobki i przedszkola otwarte. Na jakich warunkach?

  Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą otwarte. Również poradnie psychologiczno-pedagogiczne wracają do pracy stacjonarnej.

  Z opieki placówek mają skorzystać w pierwszej kolejności te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu m.in. dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

  Bezpieczeństwo dzieci i kadry sprawującej opiekę

  Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków. MEN zaleca, aby jedna grupa przedszkolna przebywała w wyznaczonych i stałych salach. W miarę możliwości w mniejszych grupach niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2019. Poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2045).

  Grupa przedszkolna powinna obejmować dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. 

  Z sal powinny zostać usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki.

  Zgodnie z wytycznymi GIS rodzice nie powinni przyprowadzać dzieci z objawami chorobowymi. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

  Podobne zasady bezpieczeństwa dotyczą również personelu. Podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie musi on zakrywać ust i nosa. Z uwagi na bezpieczeństwo kadry do opieki nad dziećmi nie powinni być angażowani nauczyciele i pracownicy przedszkola powyżej 60. roku życia.

  Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku. Placówka powinna również posiadać pomieszczenia potrzebne do izolacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

  Jak zgłaszać chęć skorzystania dziecka z przedszkola?

  Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, określi dyrektor danej placówki wspólnie z organem prowadzącym.

  Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wracają do pracy stacjonarnej

  Przywrócona zostaje stacjonarna praca poradni psychologiczno-pedagogicznych w obszarze diagnozowania dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń. Natomiast czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni, mogą być nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

  Zmiany terminów dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  Dyrektorzy szkół mogą zmieniać ustalone wcześniej daty dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tak aby dni te odpowiadały faktycznym terminom egzaminów.

  Możliwy powrót do kursów zawodowych oraz praktyk zawodowych słuchaczy szkół policealnych

  Od 4 maja br. wraca możliwość realizacji kształcenia praktycznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych kursach spoza podstawy programowej. Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie realizowane zdalnie.

  Będzie również możliwość odbywania przez słuchaczy szkół policealnych obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych u pracodawców.

  Kursy i praktyki będą możliwe pod pewnymi warunkami. Ich uczestnicy powinni wyrazić zgodę na udział, a szkoła/placówka, podobnie jak i pracodawca muszą zapewnić i zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

  źródło: gov.pl
   

  0Komentarze

  Serwis Przedszkole Mały Europejczyk nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

  dodaj komentarz

  Ten wpis nie ma jeszcze komentarzy, bądź pierwszy!

  do góry strony