A
A+
A++
Odcienie szarości
Wysoki kontrast
Reset
x

  Żłobek dotowany z UE

  Projekt jest współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 10.04 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym.

  Rekrutacja rozpocznie się 04.05.2020 r. i trwała będzie do 20.05.2020 r. z uwzględnieniem rekrutacji uzupełniającej, która trwa przez cały okres realizacji projektu.

  Zgłoszenia przyjmowane będą w tym okresie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-19:00. w Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu przy ul. Wyżynnej 9.

  Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną o tym poinformowane 29.05.2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, który zamieszony zostanie na stronie w kwietniu 2020 r.

  W przypadku pytań serdecznie prosimy kierować je na adres e-mail: przedszkole@malyeuropejczyk.elblag.pl lub pod numerem telefonu 515 406 883.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie rodziców dzieci, którzy na dzień oddania dziecka do żłobka spełniają następujące kryteria:

  • osoba sprawująca opiekę nad dziećmi do 3 roku życia

  ponadto:

  • osoba pracująca, w tym również na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim

  lub

  • osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym również na urlopie wychowawczym

  Do żłobka przyjętych zostanie 40 dzieci. Projekt zakłada sfinansowanie pobytu dzieci w żłobku przez okres od 01.06.2020 r. do 30.11.2021 r.
   

  W ramach projektu istnieje możliwości skorzystania z usług dostępowych, takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu).

  Celem projektu jest upowszechnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w nowoutworzonej placówce/oddziale w Elblągu, jako instrumentu oddziaływającego na sytuację zawodową 40 opiekunów/opiekunek (38K i 2M), utrudnioną ze względu na sytuację rodzinną wynikającą z opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: 20 osób pracujących (19K i 1M) oraz 20 osób biernych/bezrobotnych (19K i 1M) w okresie od 01.12.2019 roku do 30.11.2021 roku.

  Planowanymi efektami w projekcie jest powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymanie zatrudnienia przez 16 osób oraz znalezienie lub poszukiwanie pracy przez 16 osób, które przed przystąpieniem do projektu pozostawały bez pracy.

  Wartość projektu: 1 830 885,64zł; Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 556 252,79 zł.

  Lista plików do pobrania

  do góry strony