A
A+
A++
Odcienie szarości
Wysoki kontrast
Reset
x

  Żłobek dotowany z UE 2021

  Projekt „Mały Europejczyk” nr RPWM.10.04.00-28-0002/20

  Projekt „Mały Europejczyk” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.04 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

  W ramach projektu w budynku Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego „Mały Europejczyk” przy ul. Dąbrowskiego 33 w Elblągu powstanie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej. Na potrzeby sprawowania opieki nad dziećmi zostaną przystosowane dwie sale pobytu dziennego, sala rehabilitacyjno-relaksacyjna, toaleta, szatnia, aneks cateringowy. Żłobek będzie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada sfinansowanie opieki nad dziećmi w okresie od V.2021r - XII.2022r. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w kwietniu 2021, w tym czasie na stronie zostanie umieszczony regulamin rekrutacji wraz z wymaganą dokumentacją.

  Do udziału w projekcie zapraszamy rodziców dzieci, którzy na dzień oddania dziecka do żłobka spełniają następujące kryteria:

  – osoba sprawująca opiekę nad dziećmi do 3 roku życia

  ponadto:

  – osoba pracująca, w tym również na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

  lub

  – osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym również na urlopie wychowawczym

  W ramach projektu istnieje możliwości skorzystania z usług dostępowych, takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu).

  Celem projektu jest upowszechnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w Elblągu, jako instrumentu oddziaływającego na sytuację zawodową 50 opiekunów/opiekunek (48K i 2M), utrudnioną ze względu na sytuację rodzinną wynikającą z opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: 25 osób pracujących (24K i 1M) oraz 25 osób biernych/bezrobotnych (24K i 1M) w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2022 roku.

   

  Planowane efekty do osiągnięcia w projekcie:

  - Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu – 20 osób

  - Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 20 osób

  Wartość projektu: 1 953 239,13 zł

  Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 660 253,26 zł

   

  Beneficjent:
  Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe Mały Europejczyk
  ul. Dąbrowskiego 33
  82-300 Elbląg
  e-mail: zlobek-projekteu@o2.pl
  Tel. 572320491

  Lista plików do pobrania

  do góry strony