A
A+
A++
Odcienie szarości
Wysoki kontrast
Reset
x

  Model absolwenta

  Absolwent - „Małego Europejczyka”:

  • Jest gotowy do podjęcia nauki w szkole podstawowej pod względem intelektualnym, psychofizycznym, społecznym i emocjonalnym.
  • Posiada odpowiedni zasób doświadczeń i umiejętności potrzebnych do dalszego rozwoju i dalszej edukacji.
  • Jest kreatywny i twórczy, chętny do współdziałania.
  • Potrafi współdziałać w atmosferze zgody, szacunku i życzliwości. Jest świadomy własnej roli społecznej – syna córki, brata, siostry, więzi rodzinnych oraz tradycji.
  • Ma poczucie własnej wartości. Posiada świadomość własnych zainteresowań i akceptuje siebie.
  • Cechuje go poczucie obowiązku oraz ogólne zrozumienie zasad podporządkowania się panującym zasadom i normom zachowania. Dostrzega i szanuje wartości uznawane społecznie – prawdę, dobro, piękno i miłość.
  • Jest wytrwały w dążeniu do realizacji wytyczonego celu. Chętnie poznaje rzeczywistość poprzez odkrywanie i eksperymentowanie.
  • Posiada podstawową wiedzę o Polsce i Europie. Jest otwarty, tolerancyjny wobec innych ludzi i innych narodowości. Akceptuje odrębność narodową, która wyraża się w innym języku, kulturze, zwyczajach, warunkach życia i symbolice.
  • Zna podstawowe zasady postępowania warunkujące jego bezpieczeństwo.
  • Zna zachowania prozdrowotne i umie dbać o swoje zdrowie.
  • Rozumie potrzebę działań ekologicznych – jest przyjacielem przyrody.

  Kontakt tel. 519 548 458

  do góry strony