A
A+
A++
Odcienie szarości
Wysoki kontrast
Reset
x

  Edukacja przez zabawę

  "Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,

  lecz wyzwalajmy aktywność,

  nie każmy myśleć,

  lecz twórzmy warunki do myślenia.

  Nie żądajmy, lecz przekonujmy.

  Pozwólmy dziecku pytać

  i powoli rozwijajmy jego umysł tak,

  by samo widzieć chciało."

  Janusz Korczak

   

  Ponieważ zabawa jest główną formą aktywności dziecka, w naszym przedszkolu edukacja odbywa się poprzez zabawę. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że dzieci najbardziej intensywnie się wtedy uczą. Realizacja naszych programów nie tylko gwarantuje radosne i atrakcyjne spędzanie czasu, ale zapewnia też dziecku najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej.

   

  PROGRAM „WOKÓŁ PRZEDSZKOLA”

  Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska

  Nowy, w pełni zgodny z założeniami obowiązującej podstawy programowej program wychowania przedszkolnego

  Główną zaletą recenzowanego programu jest jego innowacyjna koncepcja, w której Autorki odwołują się do warstwicowej teorii wychowania i na niej budują strukturę treści w podziale na pięć warstw (biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową). Umiejętnie łączą również założenia teoretyczne z praktyką, odwołując się do koncepcji humanistycznej człowieka. Wskazują słusznie na potrzebę indywidualizacji w organizowaniu środowiska uczenia się dziecka. Program jest w pełni zgodny z nową podstawą programową.

  prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka
  – wieloletni rzeczoznawca MEN, dyrektor Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

   

  Nasze przedszkole podczas zajęć dydaktycznych wykorzystuje pakiety książek z serii „Olek i Ada” odpowiedni do danej grupy wiekowej.

   

  Pakiety dla dziecka:

  • pierwszy i jedyny literacki cykl dla przedszkolaków oparty na opowiadaniach znanych i cenionych autorów
  • nowy zespół autorski – nauczyciele praktycy, dyrektorzy placówek i logopedzi
  • nowoczesna i dynamiczna grafika – ceniona przez nauczycieli i kochana przez dzieci
  • przyjazne i intuicyjne oznaczenia grup wiekowych – poziom trudności uzależniony od potrzeb edukacyjnych dziecka, nie od jego wieku
  • korelacja elementów składowych w ramach 36 bloków tematycznych i 4 projektów edukacyjnych
  • wspólny świat bohaterów


  Dziecięce podróże do świata liter

  To nauka liter przez zabawę z programem „Literkowo”, bardzo atrakcyjna i różnorodna, stosowana już w wieku trzech lat. Wydłużamy czas na przygotowanie do nauki czytania i pisania, a skracamy do minimum czas opanowywania względnie płynnego pisania i sprawnego czytania ze zrozumieniem.

  Każde zajęcia z glottodydaktyki to niesamowita fabuła i ciekawa przygoda, w której dziecko odkrywa, działa i przeżywa emocje, a jednocześnie (nieświadomie) ćwiczy sprawność analizatora słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno-ruchowego.

   

  W moim ciele jak we własnym domu

  Podczas zajęć z dziećmi stosujemy Metodę Ruchu Rozwijającego Sherborne. Urzekająca prostotą i naturalnością metoda ta swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim temu, że właściwie jest to system ćwiczeń – zabaw – relacji. Założeniem jest rozwijanie przez ruch:

  •           świadomości własnego ciała i usprawnienia ruchowego,

  •           świadomości przestrzeni i działania w niej,

  •           dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi.

   

  Liczę sam

  Dążymy do tego, żeby dzieci „zaprzyjaźniły się” z matematyką, żeby nie zniechęcały się trudnościami, ale chętnie podejmowały się wysiłku intelektualnego. Treści z zakresu matematyki realizowane są według metody zwanej "Dziecięcą matematyką" autorstwa pedagoga prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, dodatkowo wzbogaciliśmy program o program aktywności twórczej dziecka „Cyferkowo”

  Dzieci w trakcie atrakcyjnych zabaw dydaktycznych oraz codziennych czynności zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie: orientacji przestrzennej, mierzenia długości, ważenia, liczenia, począwszy od liczenia przedmiotów, przez liczenie na palcach aż do sprawnych obliczeń w pamięci, zapisywania działań matematycznych (cyfry, znaki), rozwiązywania zadań z treścią.

   

  Przedszkolak artysta

  Wzbudzamy w dziecku zainteresowanie sztuką poprzez poznawanie różnorodnych środków przekazu artystycznego. Oferujemy pełną gamę zajęć artystycznych (warsztaty plastyczne, ceramiczne, balet, rytmika z orkiestrą, taniec, studio piosenki,), podczas których każdy przedszkolak odnajdzie swoją pasję. Często organizujemy wyjazdowe spotkania ze sztuką np. do teatru. Dzieci biorą udział w przedstawieniach i koncertach, dzięki którym oswajają się z publicznymi występami i zasadami autoprezentacji. Dostarczamy naszym podopiecznym akcesoria, materiały, narzędzia i środki do swobodnej aktywności plastycznej, muzycznej oraz teatralnej.

   

  Rozumiemy i akceptujemy emocje

  W naszym przedszkolu stosujemy program „Przyjaciele Zippiego” , który ułatwia rozwiązywanie konfliktów i problemów między dorosłymi a dziećmi. Opieramy się na aktywnym słuchaniu, współpracy, współdziałaniu, zawieraniu umów. Uczymy też budowania prawidłowych relacji dziecko-dziecko.

  Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

  Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

  do góry strony