x

  Gimnastyka

  Ruch jest bardzo ważnym, o ile nie najważniejszym czynnikiem w rozwoju przedszkolaka. W tym okresie dziecko jest żywe, pełne energii, ciągle skacze, „gania”, „wariuje”, jest w złotym wieku motoryczności. Na tym etapie rozwoju ruch ma ogromne znaczenie w kształtowaniu inteligencji dziecka. Czynimy zatem wszystko, aby zapewnić dzieciom jak najwięcej możliwości rozwoju ich sprawności ruchowej.

  Gry i zabawy ruchowe stanowią jedną z najciekawszych form zajęć dla dzieci. Stanowią jeden z najbardziej uniwersalnych środków wychowania fizycznego oddziaływujących nie tylko na fizyczną, ale i psychiczną oraz umysłową sferę osobowości dziecka. Wszechstronnie wpływają na rozwój dzieci przyczyniając się do podnoszenia ogólnej wydolności i sprawności fizycznej. Zabawy wykorzystywane podczas „GIMNASTYKI” dzięki swej różnorodności angażują wszystkie partie mięśniowe przedszkolaka wpływając na nie udoskonalająco.

  Pozytywnie wpływają na charakter dzieci. Kształtują takie cechy jak: zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, opanowanie, podejmowanie inicjatywy, współpracę w grupie i wiele innych.

  W sprawie zapisów i zasad rekrutacji prosimy dzwonić pod numer +48 515 406 883

  do góry strony