x
  Inteligencja intrapersonalna (intuicyjna)

  Inteligencja intrapersonalna (intuicyjna)

  Ten rodzaj inteligencji oznacza zdolność do patrzenia na świat z własnego punktu widzenia, rozpoznawania własnych uczuć i emocji. Pozwala na osądzanie ich i wykorzystanie w autokontroli.

  Dzieci o mocnej inteligencji intrapersonalnej są indywidualistami, są odpowiedzialne, znają swoje mocne strony, budują wewnętrzną motywację. Nie boją się trudnych pytań i chętnie podejmują ryzyko. Lubią znać opinię innych, którą potem analizują, poszerzając swoje horyzonty myślenia. Nie porzucają swoich ambicji i nie rozpamiętują porażek i słabości.

  Najlepszym sposobem rozwoju dziecka posiadającego dobrze rozwiniętą inteligencję intrapersonalną, jest stworzenie mu optymalnych warunków, w których samo decydowało o zakresie pracy, tempie jej wykonywania.

  Takie dziecko musi mieć możliwość doświadczenia samodzielnej nauki. Poszukuje „swojego” miejsca.

  PROGRAMY I ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ INTRAPERSONALNĄ

  Przyjaciele Zippiego

  Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który będzie realizowany w grupie dzieci 5-6 letnich. Program ten kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Jest to cykl 24 spotkań realizowanych w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

  Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

  Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to jedyny program, w którym z małymi dziećmi rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego. Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

  Akademia Przyjaźni My Little Pony”

  Program „Akademia Przyjaźni My Little Pony” nastawiony jest na rozwój emocjonalny dzieci i w naszej placówce realizowany jest w grupach dzieci 2-4 letnich. Poprzez zajęcia przedszkolaki uczą się współdziałania w grupie poprzez reprezentowane przez Kucyki My Little Pony wartości, takie jak:

  • uczciwość,
  • lojalność,
  • szczodrość,
  • radość.
  • przyjaźń,
  • życzliwość

  Mały olimpijczyk

  Wykorzystujemy elementy tego programu do rozwijania u dzieci ambicji, poczucia własnej wartości oraz wytrwałości w dążeniu do wytyczonego celu.

  Mały finansista

  W tym programie wykorzystujemy te elementy, które powodują u dzieci rozwijanie świadomości w aspekcie zachodzących wokół nich zjawisk ekonomicznych i finansowych - planowania zakupów, racjonalnego gospodarowania pieniędzmi oraz wspierania dzieci w podejmowaniu samodzielnych decyzji.

  Dydaktyczne rozgrywki - gry planszowe

  Podczas tych zajęć w Przedszkolu Mały Europejczyk wzbogacamy wiedzę dziecka o sobie samym sobie. To umożliwia poznawanie swoich możliwości i wykształcenie umiejętności ich oceny. Bardzo ważne jest tu kształtowanie odporności emocjonalnej, która jest niezbędna do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego i spokojnego znoszenia stresów oraz porażek.

  Zajęcia dodatkowe

  • Warsztaty taneczne
  • Spektakle teatralne,
  • Spotkania z ciekawymi ludźmi
  • Gimnastyka ogólnorozwojowa
  • Gry zespołowe
  • Warsztaty psychologiczne
  • Warsztaty teatralne
  • Zajęcia sportowe
  do góry strony