x
  Inteligencja językowa

  Inteligencja językowa

  Najprościej ujmując, to umiejętność jasnego wyrażania własnych myśli poprzez słowo mówione.

  Osoby obdarzone tym typem inteligencji charakteryzuje: tzw. „bogate” słownictwo, łatwość argumentacji, zamiłowanie do literatury, zabaw słownych, żartów, debat i przemówień publicznych oraz kreatywnego pisania różnego typu teksów, w tym poezji.

  Dzieci obdarzone tym typem inteligencji z łatwością zapamiętują informacje i sporządzają notatki, z łatwością posługują się językiem w celach rozrywkowych, bawiąc publiczność. Poza tym dużo szybciej uczą się języków obcych.

  Elementami kluczowymi inteligencji językowej są: wrażliwość na dźwięki, brzmienie, rytm, modulację głosu, budowę i znaczenie słów.

  U dzieci w wieku przedszkolnym ten typ inteligencji można rozwijać na kilka sposobów, m.in. poprzez żarty, zagadki, krzyżówki i szarady, jak również czytanie, recytację i śpiewanie i dialog.

  Wspólne wymyślanie bajek to najlepszy trening kreatywności. Dzieciom starszym służy samodzielne pisanie opowiadań i pamiętników oraz wystąpienia oratorskie, np.na akademiach szkolnych czy jasełkach.

  PROGRAMY I ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ JĘZYKOWĄ

  Glottodydaktyka (wg  prof. B. Rocławskiego)

  Ten program, dający rewelacyjne efekty, przygotowuje bardzo małe dzieci do nauki czytania i pisania. Dzięki temu dzieci uczą się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć. W Przedszkolu Mały Europejczyk dzieci cały czas mają styczność z literkami, które towarzyszą im w ciągu całego dnia.

  Zajęcia z wykorzystaniem glottodydaktyki to atrakcyjna fabuła i niesamowita przygoda, w której dziecko odkrywa, działa i przeżywa rozmaite emocje. Przy tym, nieświadomie, ćwiczy sprawność analizatora słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno-ruchowego. Podczas takich zajęć nasi podopieczni uczą się posługiwania złożonymi odpowiedziami na zadane tematy. Opowiadają historie na podstawie oglądanych obrazków, tworzą własne książki i opowiadania.

  W Przedszkolu Mały Europejczyk cały czas dokładamy starań, aby poprzez zagadki, rebusy, opowiadania, wierszyki, piosenki, występy, spotkania z ciekawymi gośćmi, teatrzyki, koncerty dzieci mogły zdobywać nowe doświadczenia oraz poszerzać wiedzę o otaczającym świecie.


  Zajęcia dodatkowe

  • Język angielski
  • Teatry, koncerty i spotkania z ciekawymi ludźmi
  • Logopedia
  do góry strony