x
  Inteligencja muzyczna (słuchowa lub rytmiczna)

  Inteligencja muzyczna (słuchowa lub rytmiczna)

  To rozumienie świata poprzez dźwięki. Ten rodzaj inteligencji pojawia się najwcześniej. Dzieci obdarzone inteligencją muzyczną mają tzw. „słuch muzyczny”, czyli są mocno uwrażliwione na dźwięki płynące z otoczenia. Muzyka i rytm to ich cały świat. Świetnie tańczą, często dobrze śpiewają, potrafią rozróżnić dźwięk poszczególnych instrumentów i odtworzyć melodię po jej jednokrotnym wysłuchaniu.

  Posiadają zdolności językowe i łatwość przyswajania akcentu.

  Dzieci z tą rozwiniętą inteligencją chętnie śpiewają, nucą, grają na czym się da w domu i na podwórku.

  Inteligencję muzyczną łatwo rozwijać, łącząc z muzyką codzienne czynności: słuchać muzyki podczas wykonywania prac domowych, śpiewać, nucić, rymować, zabierać dziecko na koncerty i spacery po parku, zachęcać do występów publicznych i komponowania. Można skierować dziecko na zajęcia z rytmiki, śpiewu czy gry na instrumencie.

  PROGRAMY I ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ MUZYCZNĄ

  Dziecięca matematyka (wg prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej)

  Dzięki wykorzystaniu tego programu dzieci poprzez zabawę nabywają zdolności matematycznych.

  Dzieci w Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu w czasie prowadzonych zajęć doskonalą umiejętności liczenia, segregowania, mierzenia długości, tworzenia rytmów czy tworzenia własnych gier. Jedną z wielu atrakcji w tym systemie jest to, że dzieci samodzielnie rozwiązują rozmaite problemy i zagadki. W tym programie dzieci uczą się również orientacji w przestrzeni i schematu własnego ciała.

  Nauczyciele w Przedszkolu Mały Europejczyk przygotowują dla dzieci wiele zadań matematycznych podczas codziennych aktywności. Zawsze jednak dostosowują tempo pracy do umiejętności przedszkolaków.

  Glottodydaktyka (wg prof. B. Rocławskiego)

  W Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu rozwijamy muzyczną inteligencję poprzez ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne (rozwijające aparat mowy) oraz odpowiednie wybrzmiewanie głosek - wydłużanie samogłosek i spółgłosek trwałych. Nasi nauczyciele specjalną uwagę zwracają na pamięć słuchową głosek oraz pamięć wzrokową liter. Porównywanie oraz rozpoznawanie liter zazwyczaj odbywa się przy muzyce. To wspiera koncentrację dzieci podczas wykonywania zadań. Podczas zajęć doskonalimy również umiejętność uważnego słuchania, np. z wykorzystaniem plików audio.

  W Przedszkolu Mały Europejczyk dzieci mają kontakt i żyją muzyką, bardzo często śpiewają piosenki oraz tańczą w rytm muzyki.

  Zajęcia dodatkowe

  • Rytmika z gitarą
  • Zajęcia w Szkole Tańca Broadway
  • Koncerty muzyczne
  • Warsztaty muzyczne z bębnami
  do góry strony