x
  Inteligencja przyrodnicza

  Inteligencja przyrodnicza

  Ten typ inteligencji opiera się na poznaniu, docenianiu i zrozumieniu natury. Osoba obdarzona inteligencją przyrodniczą “czuje” naturę, troszczy się o świat, dba o zwierzęta, pielęgnuje rośliny. Odznacza się zdolnością do rozumienia i czerpania wniosków i korzyści ze środowiska naturalnego.

  Dzieci z dobrze rozwiniętą inteligencją przyrodniczą świetnie radzą sobie w klasyfikacji różnych przedmiotów w hierarchie (stopniują rzeczy ważniejsze i mniej ważne), dostrzeganiu wzorców funkcjonujących w naturze. Dzieci – przyrodnicy aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu. Lubią zbierać kwiaty i patyki, kolekcjonować kamienie i muszelki, mogą godzinami obserwować mrówki, motyle i pszczoły, uwielbiają opiekować się zwierzętami.

  Wspomaganie inteligencji przyrodniczej jest nieco bardziej pracochłonne, niż w wypadku innych jej typów. Warto kierunkować dzieci na zabawy związane z przyrodą, uprawą rośli, troską o zwierzęta. Zachęcić dziecko do notowania swoich spostrzeżeń w notatniku. Może tez prowadzić zielnik czy robić zdjęcia naturze.

  PROGRAMY I ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ PRZYRODNICZĄ

  Mały Europejczyk – Mały Podróżnik

  Innowacja pedagogiczna w zakresie edukacji europejskiej - priorytetowym założeniem tejże innowacji jest przede wszystkim rozwijanie tożsamości europejskiej a przy tym umacnianie tożsamości narodowej oraz rozbudzanie zainteresowania, postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Przedszkole opiera się przede wszystkim na szczeblach Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, dlatego też główne cele innowacji zostały wyprowadzone z koncepcji systemu dydaktycznego oraz indywidualnych potrzeb dzieci, tych aktualnych oraz przyszłościowych. Wspomnianymi celami są min. : popularyzacja wiedzy o Europie, poznawanie kultury i dziedzictwa narodowego krajów UE, poszerzenie wiedzy o krajach UE z naciskiem na zdobywanie wiedzy na temat ich historii, położenia geograficznego, walorów przyrodniczych, regionalnych tańców oraz tradycji i obyczajów, wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań w zdobywaniu wiedzy, propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat poznanych krajów Unii Europejskiej, rozwijanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej jako podstawy tożsamości europejskiej, podkreślenie wagi tolerancji, poszanowania kultury i dorobku innych narodów.

  Kuchcikowo

  Program warsztatów kulinarnych, to cykl zajęć kulinarnych w czasie, których przygotowujemy z dziećmi różne smakowitości. Dla malucha nie ma większej przyjemności, niż możliwość przygotowania dla siebie posiłku i zjedzenia go ze smakiem.

  Ciekawe dlaczego?

  Program warsztatów badawczych - rozbudzamy ciekawość poznawczą dzieci, wspólnie eksperymentujemy i poszukujemy odpowiedzi na nurtujące maluchów pytania – " Dlaczego woda zamarza?" " Dokąd ucieka czas?", "Gdzie podziewa się lato, kiedy na dworze sypie śnieg?". Bazując na naturalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym skłonności do zadawania pytań pracujemy metodą projektu. Przedszkolaki samodzielnie rozwiązują problemy poszukują źródeł informacji, uczą się twórczego myślenia

  Zajęcia dodatkowe

  • Warsztaty naukowe
  • Warsztaty przyrodnicze
  • Młody Einstein – eksperymenty
  do góry strony