x
    Inteligencja przyrodnicza

    Inteligencja przyrodnicza

    Ten typ inteligencji opiera się na poznaniu, docenianiu i zrozumieniu natury. Osoba obdarzona inteligencją przyrodniczą “czuje” naturę, troszczy się o świat, dba o zwierzęta, pielęgnuje rośliny. Odznacza się zdolnością do rozumienia i czerpania wniosków i korzyści ze środowiska naturalnego.

    Dzieci z dobrze rozwiniętą inteligencją przyrodniczą świetnie radzą sobie w klasyfikacji różnych przedmiotów w hierarchie (stopniują rzeczy ważniejsze i mniej ważne), dostrzeganiu wzorców funkcjonujących w naturze. Dzieci – przyrodnicy aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu. Lubią zbierać kwiaty i patyki, kolekcjonować kamienie i muszelki, mogą godzinami obserwować mrówki, motyle i pszczoły, uwielbiają opiekować się zwierzętami.

    Wspomaganie inteligencji przyrodniczej jest nieco bardziej pracochłonne, niż w wypadku innych jej typów. Warto kierunkować dzieci na zabawy związane z przyrodą, uprawą rośli, troską o zwierzęta. Zachęcić dziecko do notowania swoich spostrzeżeń w notatniku. Może tez prowadzić zielnik czy robić zdjęcia naturze.

    PROGRAMY I ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ PRZYRODNICZĄ

    Mały Europejczyk – Mały Podróżnik

    Innowacja pedagogiczna w zakresie edukacji europejskiej - priorytetowym założeniem tejże innowacji jest przede wszystkim rozwijanie tożsamości europejskiej a przy tym umacnianie tożsamości narodowej oraz rozbudzanie zainteresowania, postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Przedszkole opiera się przede wszystkim na szczeblach Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, dlatego też główne cele innowacji zostały wyprowadzone z koncepcji systemu dydaktycznego oraz indywidualnych potrzeb dzieci, tych aktualnych oraz przyszłościowych. Wspomnianymi celami są min. : popularyzacja wiedzy o Europie, poznawanie kultury i dziedzictwa narodowego krajów UE, poszerzenie wiedzy o krajach UE z naciskiem na zdobywanie wiedzy na temat ich historii, położenia geograficznego, walorów przyrodniczych, regionalnych tańców oraz tradycji i obyczajów, wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań w zdobywaniu wiedzy, propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat poznanych krajów Unii Europejskiej, rozwijanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej jako podstawy tożsamości europejskiej, podkreślenie wagi tolerancji, poszanowania kultury i dorobku innych narodów.

    Kuchcikowo

    Program warsztatów kulinarnych, to cykl zajęć kulinarnych w czasie, których przygotowujemy z dziećmi różne smakowitości. Dla malucha nie ma większej przyjemności, niż możliwość przygotowania dla siebie posiłku i zjedzenia go ze smakiem.

    Ciekawe dlaczego?

    Program warsztatów badawczych - rozbudzamy ciekawość poznawczą dzieci, wspólnie eksperymentujemy i poszukujemy odpowiedzi na nurtujące maluchów pytania – " Dlaczego woda zamarza?" " Dokąd ucieka czas?", "Gdzie podziewa się lato, kiedy na dworze sypie śnieg?". Bazując na naturalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym skłonności do zadawania pytań pracujemy metodą projektu. Przedszkolaki samodzielnie rozwiązują problemy poszukują źródeł informacji, uczą się twórczego myślenia

    Zajęcia dodatkowe

    • Warsztaty naukowe
    • Warsztaty przyrodnicze
    • Młody Einstein – eksperymenty
    do góry strony