A
A+
A++
Odcienie szarości
Wysoki kontrast
Reset
x

  Klucz do uczenia się

  „Klucz do uczenia się” (Key to Learning) to program oparty na założeniach stworzonych przez „Mozarta psychologii” Lwa Wygotskiego – wybitnego rosyjskiego psychologa, którego prace były zakazane w stalinowskiej Rosji, a dziś są inspiracją dla wielu programów edukacyjno-rozwojowych.

  Autorzy programu Galina Dolya oraz David Higgins mówią, iż dzięki Kluczowi „umysł się otwiera, nauka staje się przyjemnością, a kreatywność kwitnie.” Wynika to z tego, że Wygotski uważał, iż edukacja nie polega na samym przyswojeniu określonej wiedzy, ale na rozwijaniu u dzieci umiejętności poznawczych. Podstawą jego edukacji jest odpowiedź na pytanie „jak”, zamiast pytania „co”.

  Program „Klucz do uczenia się” to szczególna edukacja dzieci przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych, ponieważ to w tych pierwszych latach edukacji dziecko bardzo szybko się uczy – dzięki programowi zdobywa wiedzę i umiejętności, ale też uczy się, jak wiedzę zdobywać. Zdolność dziecka do jasnego i kreatywnego myślenia, planowania, realizowania tych planów i komunikacji jest o wiele ważniejsza od wiedzy jako takiej. Przyswajanie wiedzy będzie bowiem nieporównywalnie łatwiejsze, jeśli wiemy, jak się uczyć.

   

  Kluczowymi umiejętnościami, jakie dziecko musi rozwijać, aby osiągnąć sukces w szkole oraz dalszym życiu są umiejętności: samoregulacji, poznawcze oraz komunikatywne.

   

  • UMIEJĘTNOŚĆ SAMOREGULACJI – dziecko uczy się umiejętności tworzenia i realizacji planów oraz zachowań niezbędnych do skutecznego uczenia się. Dzięki ukształtowaniu takich zachowań dziecko nabywa zdolność kierowania własnymi myślami w sposób świadomy, celowy i zaplanowany.

   

  • UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE – to rozwój intelektualny i kreatywny. Program "Klucz do uczenia się" rozwija u dziecka wszystkie rodzaje inteligencji: od matematyczno-logicznej, po ruchową czy muzyczną. Oprócz rozwoju intelektualnego program koncentruje się również na rozwoju kreatywności, czyli umiejętności znajdowania oryginalnych rozwiązań problemów.

   

  • UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKATYWNE – to nabywanie przez dziecko umiejętności rozumienia innych i bycia zrozumiałym. W tym celu dzieci pracują oraz bawią się w grupach, razem podejmując refleksję nad porażkami i świętując sukcesy.

   

  Program został podzielony na 12 modułów tematycznych i jest podzielony na dwa etapy czyli na dwie kategorie wiekowe. Gąsienice dotyczą dzieci 3-4 letnich, natomiast Motyle dotyczą dzieci starszych 5-6 letnich. „Klucz do uczenia się” jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego ustalonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

   

  GĄSIENICE

  MOTYLE

   

  Matematyka sensoryczna 1

  Matematyka 1

  Matematyka sensoryczna 2

  Matematyka 2

  Progam literacki

  Program literacki

  Konstrukcje

  Konstrukcje

  Gry rozwijające

  Gry rozwijające

  Od bazgrania do pisania

  Od bazgrania do pisania

  Kreatywne modelowanie

  Kreatywne modelowanie

  Ja – Ty – Świat

  Program badawczy

  Ruch ekspresyjny

  Ruch ekspresyjny

   

  Wizualno – przestrzenny

   

  Logika 1

   

  Logika 2

  do góry strony