A
A+
A++
Odcienie szarości
Wysoki kontrast
Reset
x

  Organizacja

  Godziny otwarcia

  • Przedszkola otwarte są w godzinach od 6:30 do 19:00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Jedyne takie przedszkole, które jest czynne w soboty w godzinach 8:00 – 16:00.
  • W Wigilię i Sylwestra przedszkola są nieczynne.
  • W wakacje przedszkole jest czynne w godzinach 6:30-17:00

  *W sytuacjach szczególnych zapewniamy dziecku opiekę po godzinie 19:00 po wcześniejszym poinformowaniu wychowawcy lub dyrektora.

   

  Małe grupy

  3 małe grupy zawierające optymalną liczbą dzieci, która zapewnia im właściwy rozwój społeczny, możliwość nawiązania bliższych przyjaźni, indywidualne podejście nauczyciela do każdego dziecka oraz odpowiednie przygotowanie do szkoły.

   

  Poobiedni wypoczynek

  W grupach najmłodszych dzieci mają możliwość drzemki na wygodnych leżaczkach w towarzystwie bajek, słuchowiska, kołysanek.

  Dzieci, które nie potrzebują snu mogą w tym czasie rysować, bawić się układankami lub słuchać bajek.

   

  Organizacja dnia

   

  6.30 – 8.00 - SCHODZENIE SIĘ DZIECI

  • zabawy indywidualne i w grupach,
  • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
  • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
  • utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,
  • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
  • czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę,

  8.00 - 8.30 – ZABAWY INTEGRACYJNE

  • „Angielskie poranki” - zabawy integracyjne w grupach organizowane przez nauczyciela przy muzyce,
  • zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka rozmowy kierowane zgodnie z tematyka kompleksową oraz zainteresowaniami

  8.30 – 9.30 ŚNIADANIE

  • spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe,
  • zestaw ćwiczeń porannych,
  • przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk, • czynności samoobsługowe,
  • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
  • kulturalne zachowanie się przy stole

  9.30 – 10.30 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

  w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g 1/ obszarów edukacyjnych:

  1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
  2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
  3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
  4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
  5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
  6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
  7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
  8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
  9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
  10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
  11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.
  12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
  13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
  14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
  15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
  16. Zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego odbywają się 5razy w tygodniu w poszczególnych grupach wiekowych

  10.30 – 11.00 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE

  • ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży,
  • wdrażanie do samodzielności,

  11.00 – 12.00 - ZABAWA

  • zabawy dowolne na placu przedszkolnym,
  • zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,
  • spacery, wycieczki,
  • zachowanie bezpieczeństwa,
  • przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie
  • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,

  12.00 – 12.30 – OBIAD

  • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
  • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,
  • obiad - praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,
  • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
  • pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,
  • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

  12.30 – 14.00 - RELAKSACJA, DZIECI MŁODSZE LEŻAKOWANIE

  • próby samodzielnego zdejmowania odzieży,
  • odpoczynek poobiedni,
  • słuchanie bajek relaksacyjnych,
  • zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
  • zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,
  • realizacja programu „Klucz do uczenia się” w starszych grupach
  • indywidualne zajęcia z języka angielskiego w  starszych grupach
    

  14.00 – 14.15 – PODWIECZOREK

  • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,
  • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych,

  14.15 – 19.00 – REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELKI

  • indywidualne zajęcia z języka angielskiego w grupach 2-3 osobowych,
  • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
  • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
  • zajęcia specjalistyczne,
  • zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
  • prace porządkowe.

  Urodziny w przedszkolu

  W przedszkolu organizujemy indywidualne imprezy urodzinowe dla dziecka.

  W sprawie zapisów i zasad rekrutacji prosimy dzwonić pod numer +48 515 406 883

  do góry strony