A
A+
A++
Odcienie szarości
Wysoki kontrast
Reset
x

  Pytania i odpowiedzi

  1. Jakie są godziny otwarcia przedszkola?

  Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” otwarte jest w godzinach od 6:30 do 19:00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. W Wigilię i Sylwestra przedszkole jest nieczynne. W sytuacjach szczególnych zapewniamy dziecku opiekę przed godziną 6.30 i po godzinie 19:00. *przy wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją i za dodatkową opłatą.

  2. Ile dzieci jest w grupie przedszkolnej?

  Liczba dzieci dostosowana jest do wielkości sali. Nasze małe, optymalne grupy, zapewniają dzieciom właściwy rozwój społeczny, możliwość nawiązania bliższych przyjaźni, indywidualne podejście nauczyciela do każdego dziecka oraz odpowiednie przygotowanie do szkoły.

  3. Ile nauczycieli jest w grupie?

  W grupach 2-3latków pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wychowawca i nauczyciel lub pomoc wychowawcy. W grupie 4latków oraz 5 -6-latków pracuje jeden nauczyciel wychowawca.

  4. Jaki program realizuje przedszkole?

  • Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Mały Europejczyk” realizuje w oparciu o Podstawę Programową, /Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku, Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009r./ programy integrujące treści z zakresu edukacji społeczno-moralnej, edukacji zdrowotnej, edukacji przyrodniczej, edukacji matematycznej oraz edukacji artystycznej.
  • „Nasze przedszkole” – program Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wisławy Żaby-Żabińskiej
  • „Dziecięca matematyka” - program prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • „Literkowo – cyferkowo” – własny program warsztatów aktywności twórczej dziecka - dzieci od najmłodszych lat mają kontakt ze światem głosek i liter. Poprzez zabawy klockami Logo uczą się prawidłowego ułożenia liter w przestrzeni. Z takich klocków "gotują" zupy, układają płotki, przygotowują poczęstunki dla kotków. - doskonale się bawiąc porównują i identyfikują litery. Emocje towarzyszące zabawom gwarantują wysokie efekty edukacyjne, a pierwsze samodzielne próby czytania przynoszą dużo satysfakcji. Wykorzystując naturalne sytuacje rozwijamy u dzieci kompetencje matematyczne. Przedszkolaki doskonalą umiejętność liczenia, klasyfikowania, rozdzielania, konstruują gry matematyczne, uczą się planowania i przewidywania skutków własnych działań
  • „Ciekawe dlaczego?” – program warsztatów badawczych - rozbudzamy ciekawość poznawczą dzieci, wspólnie eksperymentujemy i poszukujemy odpowiedzi na nurtujące maluchów pytania – " Dlaczego woda zamarza?" " Dokąd ucieka czas?", "Gdzie podziewa się lato, kiedy na dworze sypie śnieg?". Bazując na naturalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym skłonności do zadawania pytań pracujemy metodą projektu. Przedszkolaki samodzielnie rozwiązują problemy poszukują źródeł informacji, uczą się twórczego myślenia
  • „Mały Europejczyk – Mały Podróżnik” – innowacja pedagogiczna w zakresie edukacji europejskiej - priorytetowym założeniem tejże innowacji jest przede wszystkim rozwijanie tożsamości europejskiej a przy tym umacnianie tożsamości narodowej oraz rozbudzanie zainteresowania, postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Przedszkole opiera się przede wszystkim na szczeblach Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, dlatego też główne cele innowacji zostały wyprowadzone z koncepcji systemu dydaktycznego oraz indywidualnych potrzeb dzieci, tych aktualnych oraz przyszłościowych. Wspomnianymi celami są min. : popularyzacja wiedzy o Europie, poznawanie kultury i dziedzictwa narodowego krajów UE, poszerzenie wiedzy o krajach UE z naciskiem na zdobywanie wiedzy na temat ich historii, położenia geograficznego, walorów przyrodniczych, regionalnych tańców oraz tradycji i obyczajów, wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań w zdobywaniu wiedzy, propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat poznanych krajów Unii Europejskiej, rozwijanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej jako podstawy tożsamości europejskiej, podkreślenie wagi tolerancji, poszanowania kultury i dorobku innych narodów
  • „Kuchcikowo” – program warsztatów kulinarnych, to cykl zajęć kulinarnych w czasie, których przygotowujemy z dziećmi różne smakowitości. Dla malucha nie ma większej przyjemności, niż możliwość przygotowania dla siebie posiłku i zjedzenia go ze smakiem.
  •  „Miesięczny plan aktywności twórczej dziecka” – stworzony ku rozwojowi aktywności dziecka, dzięki wycieczkom i spacerom dzieci poznają świat przyrody. Zebrane doświadczenia przenoszą do przedszkola organizując "ogródki" na parapetach i opiekując się zwierzętami. Dbając o rozwój ekspresji twórczej naszych podopiecznych inspirujemy dzieci do podejmowania różnorodnych działań plastycznych, muzycznych i teatralnych, których efekty rodzice chętnie podziwiają w przedszkolnych "galeriach" i na przedstawieniach okolicznościowych.

  Zabawy są dostosowane do zainteresowań oraz realnych umiejętności i możliwości dzieci, a pomoce dydaktyczne są wszechstronnie wykorzystywane również w zakresie prac plastycznych.

  Podczas zajęć dydaktycznych we wszystkich grupach wiekowych są wykorzystywane karty pracy do stymulacji prawej i lewej półkuli mózgu z ćwiczeniami rozwijającymi umiejętności wzrokowe, motoryczne, sekwencyjne, pamięć oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

  Nie zapominamy o istotnej roli zabawy swobodnej w rozwoju dziecka. Przedszkolaki chętnie bawią się w kącikach tematycznych Uczą się współdziałania w grupie, wcielają się w różne role społeczne a przede wszystkim czerpią radość i satysfakcję płynąca z samodzielnie organizowanej zabawy.

  5. Czy w przedszkolu jest metodyk przedszkolny?

  Tak, w przedszkolu jest metodyk, który obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczycieli we wszystkich grupach wiekowych. Czuwa nad prawidłową realizacją programu dydaktyczno – wychowawczego, wychowawczego, monitoruje postępy edukacyjne dzieci. Swoim doświadczeniem i wiedzą wspiera nauczycieli w budowaniu warsztatu pracy, konsultuje i pomaga w rozwiązywaniu spraw bieżących.

  6. Czy w przedszkolu jest psycholog?

  W przedszkolu istnieje możliwość konsultacji, i pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych. Z indywidualnych porad psychologa skorzystać mogą Prowadzone są również warsztaty dla nauczycieli i rodziców, dotyczące rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka i metod wychowawczych.

  7. Czy w przedszkolu jest logopeda?

  W przedszkolu jest logopeda i wszystkie dzieci objęte są profilaktyką logopedyczną. Logopeda po przeprowadzonej diagnozie ustala z rodzicami przebieg indywidualnej-dodatkowo odpłatnej– terapii. Profilaktyka logopedyczna jest skorelowana z programem edukacji językowej i stanowi jej uzupełnienie. W ćwiczeniach logopedycznych realizowanych przez naszych nauczycieli, wspieramy prawidłowy rozwój mowy dzieci. Poprzez atrakcyjne dla dzieci zabawy kształtujemy poprawne nawyki związane z mówieniem. Indywidualne podejście do każdego dziecka umożliwia nam dokładne zdiagnozowanie potrzeb i dobór ćwiczeń, przynoszących najlepsze efekty. Podczas codziennych grupowych zabaw realizowane są ćwiczenia:

  • oddechowe
  • narządów mowy
  • słuchowe
  • artykulacyjne i rozwijające mowę
  • logarytmiczne

  8. Czy w przedszkolu jest dietetyk?

  Dietetyk, który dba o prawidłowe planowanie żywienia dzieci, układa jadłospisy dań o odpowiedniej kaloryczności, zawierające niezbędne składniki pokarmowe i mineralne. Uwzględnia sezonowość potraw, upodobania żywieniowe dzieci i normy dietetyczne zalecane przez Sanepid. Dba o prawidłowość procesów technologicznych oraz estetykę przygotowywanych posiłków.

  9. Czy dzieci leżakują w przedszkolu, i czy leżakowanie jest obowiązkowe?

  Po obiedzie nauczyciele organizują wypoczynek. W grupach najmłodszych dzieci mają możliwość drzemki na wygodnych leżaczkach. Nie jest to jednak tradycyjne leżakowanie. Dzieci, które nie potrzebują snu mogą w tym czasie rysować, bawić się układankami lub słuchać bajek.

  10. Czy dzieci codziennie wychodzą na dwór?

  Staramy się codziennie wychodzić z dziećmi na plac zabaw a przy sprzyjającej pogodzie chodzimy na spacery i piesze wycieczki do parku i na pobliskie tereny zielone. Każde wyjście na spacer, obok wypoczynku, gier i zabaw indywidualnych i zespołowych, pobudza dziecięce zainteresowania badawcze. Przedszkolaki wraz z nauczycielami obserwują zmieniające się pory roku oraz towarzyszące im zjawiska atmosferyczne i przyrodnicze, czerpiąc radość z odkrywania świata.

  11. Czy podaje się dziecku leki w przypadku choroby?

  W przedszkolu nie podaje się dzieciom lekarstw, z wyjątkiem udokumentowanych przypadków chorób przewlekłych dziecka (np. cukrzycy), kiedy występuje konieczność stałego ich podawania.

  12. Jak mogę się skontaktować z przedszkolem?

  Mogą Państwo skontaktować się z przedszkolem telefonicznie z dyrektorem przedszkola. Dane kontaktowe można znaleźć na naszej stronie w zakładce kontakt.

  13. Czy w przedszkolu organizowane są urodziny dziecka?

  W przedszkolu istnieje możliwość zorganizowania imprezy urodzinowej dla dziecka.

  14. Czy dzieci w przedszkolu są ubezpieczone?

  Wszystkie dzieci ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice/prawni opiekunowie nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem. Firmą ubezpieczającą jest PZU.

  15. Jak i kiedy mogę zapisać syna/córkę do przedszkola?

  Rekrutacja dzieci trwa przez cały rok kalendarzowy. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciach decyduje kolejność zgłoszeń. W celu zapisania dziecka do przedszkola , prosimy o wypełnienie karty przedszkolaka oraz o kontakt z dyrektorem pod numerem telefonu : 515-406-883.

  16. Od jakiego wieku można zapisać dziecko do przedszkola?

  Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, w wieku od 2 do 6 lat.

  17. Jakie zajęcia dodatkowe odbywają się w placówce?

  Rozbudowana oferta zajęć dodatkowych, pozwala na odkrywanie zainteresowań i talentów dzieci we wszystkich grupach wiekowych. Prowadzą je sprawdzeni, wysokiej klasy specjaliści- instruktorzy, lektorzy i trenerzy. Zajęcia dodatkowe podzielone są na zajęcia podstawowe przeznaczone dla dzieci w wieku 2-6latków, Spis zajęć dodatkowych znajduje się na stronie w zakładce zajęcia dodatkowe.

  18. Czy przedszkole jest czynne w wakacje?

  Przedszkole jest czynne w okresie wakacji. Oferta skierowana jest również do dzieci z poza przedszkola. W wakacje „Mały Europejczyk” zabiera dzieci w magiczną podróż pełną fascynujących przygód, wspaniałych odkryć i niezapomnianych wrażeń. Przez całe wakacje zabawy odbywają się na przedszkolnym placu zabaw w towarzystwie basenu, piaskownicy i wielu innych atrakcji prowadzonych przez nauczycieli.

  19. Czy w przedszkolu jest możliwość zapewnienia diety dzieciom alergicznym?

  W przypadku dziecka z alergią pokarmową przedszkole zapewnia dietę eliminacyjną polegającą na wykluczeniu z jadłospisu produktów powodujących alergię.

  20. W jaki sposób przebiega adaptacja 3-latków. Czy rodzice mogą przebywać z dzieckiem na terenie przedszkola?

  Przez cały rok rodzicie planujący zapisać dziecko do Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego „Mały Europejczyk”, mają możliwość uczestniczenia wraz z nim w zajęciach adaptacyjnych. Jest to czas na wspólne zabawy i budowanie poczucia bezpieczeństwa dziecka w nowym miejscu. W czerwcu oraz wrześniu zapraszamy rodziców przyszłych przedszkolaków na "Rozmowy o dobrej adaptacji" z psychologiem dziecięcym. W okresie wakacji prowadzimy grupy adaptacyjne. Rodzice w tym czasie mogą wspierać dziecko przebywając na terenie przedszkola.

  21. Czy przyjmujecie dzieci w pampersach?

  Tak, do przedszkola przyjmujemy dzieci, które są w trakcie treningu czystości.

  22. Jak wygląda ramowy rozkład dnia?

  6.30 – 8.00 - SCHODZENIE SIĘ DZIECI.

  • zabawy indywidualne i w grupach,
  • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
  • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
  • utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,
  • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
  • czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę,

  8.00 - 8.30 – ZABAWY INTEGRACYJNE

  • zabawy integracyjne w grupach organizowane przez nauczyciela
  • zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka rozmowy kierowane zgodnie z tematyka kompleksową oraz zainteresowaniami

  8.30 – 9.30 ŚNIADANIE

  • spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe,
  • zestaw ćwiczeń porannych,
  • przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk, • czynności samoobsługowe,
  • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
  • kulturalne zachowanie się przy stole

  9.30 – 10.30 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

  w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g 1/ obszarów edukacyjnych:

  1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
  2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
  3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
  4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
  5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
  6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
  7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
  8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
  9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
  10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
  11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.
  12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
  13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
  14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
  15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

  10.30 – 11.00 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE

  • ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży,
  • wdrażanie do samodzielności,

  11.00 – 12.00 - ZABAWA

  • zabawy dowolne na placu przedszkolnym,
  • zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,
  • spacery, wycieczki,
  • zachowanie bezpieczeństwa,
  • przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie
  • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,

  12.00 – 12.30 – OBIAD

  • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
  • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,
  • obiad - praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,
  • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
  • pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,
  • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

  12.30 – 14.00 - RELAKSACJA, DZIECI MŁODSZE LEŻAKOWANIE

  • próby samodzielnego zdejmowania odzieży,
  • odpoczynek poobiedni,
  • słuchanie bajek relaksacyjnych,
  • zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
  • zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,

  14.00 – 14.15 – PODWIECZOREK

  • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,
  • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych,

  14.15 – 19.00 – REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELKI

  • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
  • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
  • zajęcia specjalistyczne,
  • zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
  • prace porządkowe.

  23. Kiedy należy podpisać umowę i wpłacić wpisowe?

  Rekrutacja trwa przez cały rok szkolny. W miarę wolnych miejsc przyjmujemy również dzieci, które ukończyły 2 rok życia. Wpisowe wpłacane jest po podpisaniu umowy, gwarantuje rezerwację miejsca w przedszkolu.

  24. Czy dziecko musi brać udział w zajęciach?

  Nauczyciele organizują proces dydaktyczny w sposób atrakcyjny i zróżnicowany, zachęcając wszystkie dzieci do czynnego uczestnictwa w zajęciach.

  do góry strony