A
A+
A++
Odcienie szarości
Wysoki kontrast
Reset
x

    Warsztaty z rodzicami

    Rodzina jest podstawowym środowiskiem, w którym przebywa dziecko, w związku z tym ma największy wpływ na jego rozwój i wychowanie. Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi osobami we wczesnych latach życia dzieci. W Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu uważamy, że ogólna zgodność między celami i wartościami przekazywanymi w przedszkolu i domu rodzinnym jest niezwykle ważna. Dobra współpraca, wzajemna akceptacja i zrozumienie wpływa pozytywnie na rozwój dziecka, wzmacnia oddziaływania wychowawcze i edukacyjne, przyczynia się także do wzrostu prestiżu Przedszkola Mały Europejczyk w Elblągu i daje szansę rozwoju inicjatyw społecznych na rzecz placówki.

    Nasze przedszkole systematycznie realizuje zadania w ścisłej współpracy z rodzicami, gdyż uważamy, że ułatwia nam to poznanie dzieci i pozwala na ujednolicenie wpływów wychowawczych. Poprzez częste i otwarte kontakty z rodzicami poznajemy ich oczekiwania i sugestie, co ułatwia nam planowanie naszej pracy i niweluje ewentualne nieporozumienia. Od rodziców oczekujemy szczerości, otwartości i zrozumienia oraz aktywnego włączania się w życie tego przedszkola w Elblągu. Poprzez różnorodne formy współpracy z rodzicami dążymy do tego, aby poczuli się współgospodarzami placówki.

    do góry strony